Теро е GPS услуга за проследяване и контрол на превозни средства.

Тя е създадена за нуждите на българския и международен бизнес с цел ефективното управление на автомобилни паркове.

Теро е базирана на Глобалната система за позициониране (на английски „Global Positioning System“) или GPS (Джи Пи Ес) – спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето във всяка точка на земното кълбо в реално време. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Глобалната система за позициониране е проектирана и контролирана от Министерството на отбраната на САЩ.

Системата на Теро събира, обработва и съхранява данни за местоположението, скоростта, работата на двигателя, нивото на горивото в резервоара и други параметри от GPS устройство, което се инсталира в превозното средство.

Данните от GPS устройството се изпращат към сървър по GPRS канал в GSM мрежата на мобилен оператор, където се обработват и препращат към специализиран клиентски софтуер за наблюдение. Актуализацията им се осъществява непрекъснато.

Клиентът достъпва цялата информация веднага, чрез специализиран клиентски софтуер с потребителско име и парола от всеки компютър с Интернет връзка.